Syyskokouksen valinnat

Hallitus 2022
Timo Saario puheenjohtaja
Esko Ahola varapuheenjohtaja
Ulla Pynnä taloudenhoitaja ja sihteeri
Malla Pärnänen jäsen
Kari Pärnänen jäsen

Vastuuhenkilöt:
Liikunta ja retkeily Timo Saario
Koulutus ja ATK Esko Ahola
Tiedotus Ulla Pynnä
Talous Timo Saario, Esko Ahola ja Ulla Pynnä
Muonitus Malla Pärnänen
TSL:n vuosikokousedustaja Timo Saario
Retki-Konttainen Oy:n yhtiökokous edustaja Timo Saario, Kari Pärnänen